Branşlar

Basketbol

Çocuğunuza küçük yaşta temel basketbol becerileri kazandırmak, yalnızca egzersizi teşvik etmekle kalmaz, tüm hayatı boyunca aktif olması için bir temel görevi görür. Çocukların temel koordinasyon ve takım oluşturma becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Motor becerilerinin gelişmesine, esneklik ve dayanıklılık kazanmasına yardımcı olur.

Basketbol bir takım sporu olduğu için çocuğunuzun iletişim becerilerinin gelişmesine, sorun çözme yeteneği kazanmasına, sosyal beceriler kazanmasına olanak sağlar.